over Psychosynthese

Psychosynthese is een methode die de gave in een mens activeert en de krachten wakker maakt die nodig zijn om deze gave tot expressie te brengen.

Psychosynthese is een methode die kan helpen om bewust te worden van het innerlijke verlangen dat schuil gaat achter onbestemde gevoelens. De psychosyntheticus maakt gebruik van de verbeelding (verhalen, symbolen) om datgene wat verborgen is weer aan het licht te brengen. Daarnaast versterkt het de wil om dit diepe innerlijke verlangen werkelijk te maken. Psychosynthese beschouwt in deze zoektocht de pijnlijke momenten in het leven als een manier om datgene wat de mens bezielde weer terug te vinden.