overGAVE

overGAVE is opgericht vanuit de overtuiging dat ieder mens een gave in zich heeft. Met deze gave wordt de mens geboren. Tijdens het leven ontwikkelt zij zich. De meeste mensen hebben wel een ervaring van deze gave.